Nasze usługi:

Pomiary realizacyjne i inwestorskie


- geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe
- geodezyjne pomiary geometryczności obiektów
- pomiary dla potrzeb hydrologii, budownictwa wodnego, melioracji, oczyszczalni ścieków, elektrowni wodnych itp.
- inwentaryzacje infrastruktury zakładów przemysłowych,
- tyczenie lokalizacyjne obiektów, budynków mieszkalnych i przemysłowych, wraz z ich obsługą geodezyjną
- tyczenie tras obiektów liniowych,
- inwentaryzacje powykonawcze inwestycji, budynków, budowli, urządzeń inżynierskich, przewodów pod, nad jak i naziemnych ( telefonicznych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych),
- pomiary pionowości, osiadań, deformacji budowli,
- kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji,
- inwentaryzacje architektoniczne.