MAPY Z INWENTARYZACJI OD A DO Z


Wykonujemy wszelkie inwentaryzacje dla potrzeb inwestorów, wykonawców budowlanych, gestorów sieci oraz wymagań nadzorów budowlanych w celach oddania określonych budowli do użytkowania. Będą nimi budynki jedno i wielorodzinne, produkcyjne, magazynowe, rekreacyjne, sieci przesyłowe, przyłącza do domów oraz wiele innych budowli.

Powszechnym przykładem jest dom mieszkalny. Jeżeli zakończyłeś budowę , będziesz potrzebował mapę powykonawczą (inwentaryzacyjną), która niezbędna będzie przy jego odbiorze w urzędzie (nadzór budowlany). Wykonane pomiary geodezyjne zakończone mapą, zasilą państwowy zasób z zakresu ewidencji gruntów i budynków.