Dynamicznie rozwijające się sieci telekomunikacyjne, to setki kilometrów światłowodów, które stały się rzeczywistością.


Rola nasza od wytyczenia po inwentaryzację sieci światłowodowych, analogowych, a kończąc na wieżach – stacjach telefonii komórkowej. Budowle wysmukłe , jakimi są wieże telefonii komórkowej wymagają obsługi geodezyjnej od budowy fundamentów po badanie pionowości i skręcenia konstrukcji. Kompleksowa obsługa kończy się mapą powykonawczą oraz rysunkami z kontroli poziomów kotew oraz rzutów konstrukcji stacji telekomunikacyjnej w celu zobrazowania pionowości i skręceń budowli.