Najpopularniejsze źródło energii, prąd elektryczny.


Powstające sieci i ich modernizacje, dają duże możliwości naszej firmie w ich pomiarach od wyznaczania w terenie stanowisk słupowych i linii kablowych po ich inwentaryzację. Realizujemy również nietypowe zlecenia na terenach obiektów GPZ (tyczenia i inwentaryzacje infrastruktury stacji zasilającej sieci SN: rozdzielnice WN i SN, transformatory mocy) oraz profile podłużne sieci 110 kV. Na życzenie jednostek projektowych rysujemy profile podłużne napowietrznych sieci energetycznych.