Co dzień budowane sieci infrastruktury technicznej zasilają geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu (GESUT), która jest jedną z kierunków budowanego państwowego zasobu geodezyjnego.


Firma nasza ma możliwość pochwalić się wieloma zleceniami od firm, które świadczą usługi instalacyjne oraz starostw powiatowych budujących mapy bazodanowe GESUT.  Doświadczenie zawodowe wykracza poza tradycyjne budowy sieci, co daje nam możliwość pracy przy budowie gazowych tłoczni, stacji, zespołów zaporowo upustowych, oczyszczalni ścieków.