Dynamicznie rozwijający się asortyment budownictwa przemysłowego -


Daje możliwość obsługi geodezyjnej w szerokim zakresie począwszy od fundamentów po powstanie linii produkcyjnej lub regałów wysokiego składowania. Firma nasza znajduje zatrudnienie między innymi przy tyczeniu osi konstrukcyjnych, które są wszechobecne w tego typu budowli.  Kontroli pionowości słupów, regałów, silosów i innych budowli wysmukłych. Często wspomniane obiekty kubaturowe wyposażone są w suwnice, które obsługujemy geodezyjnie na każdym etapie ich budowy.