Niewielki powietrzny wirnikowiec wyposażony w gps i aparat o dobrej optyce i mocne oprogramowanie.


Wymienione składniki dają nam możliwość zamiany obrazów ortofoto na chmurę punktów , a następnie na modele 3D. Świadczymy usługi pomiaru powierzchni i objętości , a także budowania numerycznego modelu terenu (NMT). Drona wykorzystujemy w drogownictwie i budownictwie dla potrzeb określenia objętości wybranego urobku podczas korytowania gruntu pod przyszłą drogę lub wybraną ziemię pod fundamenty oraz analogicznie, pomiary podczas nawiezienia kruszywa lub uzupełnienia wykopów materiałem sypkim lub betonem. Specjalistyczne firmy trudniące się kruszeniem materiałów budowlanych lub skalnych zlecają nam prace polegające na określaniu objętości urobku oraz przedstawieniach graficznych.