Aktualności
Skanowanie dokumentów zasobu PZGiK do postaci cyfrowej oraz włączenie jej do systemu "OŚRODEK" (2020)
page-title image

Przedmiotem opracowania jest przetworzenie do postaci elektronicznej (zeskanowanie) analogowej dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kaliszu oraz włączenie jej w postaci cyfrowej do systemu o nazwie „OŚRODEK”, wykorzystywanego przez Zamawiającego do gromadzenia materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych.


Opracowanie dotyczy dokumentacji z terenu gminy Ceków Kolonia

Powierzchnia ewidencyjna opracowania 8830 ha