Aktualności
Rozbudowa Galerii Handlowej „Ostrovia” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kaliskiej (2019/2020)
page-title image

Obsługa geodezyjna rozbudowy galerii handlowej „Ostrovia” w Ostrowie Wielkopolskim o zespół 4 sal kinowych wraz z przebudową parkingów, oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami: elektroenergetyczną, teletechniczną, ciepłowniczą, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.