Aktualności
Przebudowa istniejącej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji El. Adamów – GPZ Żuki i GPZ Żuki – GPZ Kalisz Piwonice (2019)
page-title image

Przedmiotem opracowania jest wykonanie map zasadniczych oraz map do celów projektowych dla przebudowy linii energ. o długości 47,2 km.

Opracowanie na terenie Gmin: Opatówek, Żelazków Ceków Kolonia, Malanów i Turek oraz miejscowości Kalisz.

Powierzchnia opracowania: 384 ha.

Galeria zdjęć