Aktualności
Prace geodezyjno - kartograficzne Miasto Kalisz (2018)
page-title image

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 do wymogów rozporządzenia MInistra Administarcji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.


Opracowaniu podlega cały obszar Kalisza - miasta na prawach powiatu, z obszarem którego pokrywa się gmina Miasto Kalisz.
Powierzchnia ewidencyjna opracowania wynosi 6937ha.

Galeria zdjęć