Aktualności
Obsługa geodezyjna, etap II budowy osiedla "Kaliska Park" w Turku (2022/2023)
page-title image

Obsługa geodezyjna przy budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz punktu usługowego- ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych, wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi, powierzchniami służącymi komunikacji, obiektami małej architektury oraz niezbędnej infrastrukturze technicznej realizowanej w Turku przy ul. Kaliskiej.

Galeria zdjęć