Aktualności
Na czym polega geodezyjna obsługa inwestycji? Wyjaśniamy
page-title image

Każda, dosłownie każda inwestycja budowlana wymaga odpowiednio przeprowadzonej obsługi geodezyjnej. Dotyczy to każdego rodzaju budowy. Zarówno budownictwa ogólnego, takiego jak osiedlowe, czy indywidualne, jak i przemysłowego oraz inwestycji związanych z infrastrukturą, czyli budowy dróg, ulic, mostów, lotnisk... Z tego właśnie powodu warto wiedzieć, na czym dokładnie polega geodezyjna obsługa inwestycji oraz o czym warto pamiętać, korzystając z tej usługi.

Czym jest geodezyjna obsługa inwestycji?

Mianem geodezyjnej obsługi inwestycji nazywamy wszystkie czynności, które zostają wykonane w czasie trwania inwestycji budowlanych. Polegają one na tym, że na każdym etapie danej inwestycji budowlanej, przeprowadzane są kompleksowe prace geodezyjne. Wśród wykonywanych prac znajduje się pomiar osnowy realizacyjnej, wyznaczenie rzeczywistych granic terenu budowy, wytyczenie głównych osi obiektów budowlanych, założenie roboczych znaków wysokościowych, czy stałe wykonywanie i aktualizowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. W związku z tym samemu zauważyć można, że wsparcie geodezyjne jest niezbędne przy prawidłowym przebiegu wszystkich inwestycji budowlanych.

Na czym polega geodezyjna obsługa inwestycji?

Pracę wykonywaną przez geodetę można podzielić na kilka istotnych etapów. Po pierwsze należy pamiętać o pracach wykonawczych. Specjalista rozpoczyna swoje działania od wytyczenia działki, która przeznaczona została pod zabudowę oraz przeprowadza aktualizację terenów, które poświęcone zostają na wszelkie prace budowlane. Od geodety zajmującego się geodezyjną obsługą inwestycji można wymagać także przygotowania właściwych dokumentów. Na czym polega geodezyjna obsługa inwestycji na dalszym etapie? Podpowiadamy.

Jak wygląda dalsza obsługa inwestycji?

Po ustaleniu podstaw współpracy, wykonania pomiarów oraz niezbędnej dokumentacji, następuje kolejny niezwykle istotny etap. To właśnie wtedy następuje organizowanie całego procesu inwestycyjnego oraz kontrola prac, które wykonywane są na budowie. Do obowiązków takiego specjalisty zalicza się także regularne sprawdzanie, czy powstające budynki są zgodne ze sporządzonym wcześniej planem zabudowy.

Potrzebny ci specjalista, który zajmie się obsługą inwestycji? W takim razie sprawdź naszą usługę! Geodezja Kalisz to wszystko to, czego szukasz oraz potrzebujesz w danym momencie.