Aktualności
Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu kaliskiego (2018)
page-title image

Przedmiotem zamówienia jest realizacja części zatwierdzonego projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej.


W ramach zamówienia wykonane zostaną następujące prace geodezyjne:

  • stabilizacja nowych punktów osnowy wysokościowej,
  • sporządzenie i doręczenie zawiadomień o umieszczeniu nowych znaków i przyjęciu istniejących znaków,
  • określenie współrzędnych płaskich (x, y) wszystkich punktów projektowanej szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej.


Obszar opracowania:

  • województwo : wielkopolskie,
  • powiat: kaliski.
Galeria zdjęć