Aktualności
Jak uzyskać pozwolenie na budowę? Zadania geodety
page-title image

Jednym ze specjalistów, z którym współpraca będzie niezbędna w trakcie budowania własnego domu, jest geodeta posiadający odpowiednie uprawnienia. Za jakie zadania jest odpowiedzialny geodeta? Kiedy najlepiej się z nim skontaktować i w jakich kwestiach związanych z budową domu może Ci pomóc? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Dlaczego geodeta jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę?

Jeśli kupiłeś już działkę budowlaną, jest to doskonały moment na to, aby skontaktować się ze specjalistą, który zadba o to, by obsługa geodezyjna budowy przebiegała sprawnie i zgodnie z prawem. Dlaczego powinieneś nawiązać współpracę z geodetą? Aby zaadaptować zakupiony projekt domu lub też zaprojektować go od samego początku, będziesz potrzebował specjalnej mapy, nazywanej mapą do celów projektowych, którą wykona dla Ciebie geodeta. Mapa ta będzie konieczna do tego, aby odpowiednio usytuować budynek na Twojej działce i wystąpić o pozwolenie na budowę. Jak uzyskać pozwolenie na budowę? Oprócz złożenia odpowiednich, dołączonych do wniosku dokumentów, będziesz potrzebował właśnie mapy do celów projektowych, stworzonych przez geodetę w skali 1:500.

Co musi się znaleźć na mapie do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych powinna:

- wskazywać usytuowanie działki;

- określić jej granice;

- posiadać legendę;

- posiadać pieczątkę geodety wraz z jego uprawnieniami;

- wskazywać obecne uzbrojenie terenu;

- posiadać oznaczenie samej działki oraz sąsiadujących z nią ulic;

- posiadać pieczątkę urzędu;

- wskazywać numer ewidencyjny działki oraz działek sąsiednich, a także jej obręb;

- ukazywać wszelkie obecnie istniejące na działce budynki.

Po otrzymaniu mapy w przynajmniej trzech egzemplarzach od geodety, jedną z nich powinieneś dostarczyć architektowi, który umiejscowi na mapie Twój przyszły dom i załączy ją do projektu budowlanego. Następnym krokiem jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Wytyczenie osi budynku i inne zadania geodety

Jeśli zostało Ci udzielone pozwolenie na budowę, kolejnymi zadaniami geodety będą:

- wytyczenie osi budynku;

- wskazanie punktów głównych;

- wyznaczenie osi ścian;

- wskazanie punktu zero.

Geodeta wykonuje wszystkie te zadania, odnosząc się do czterech punktów granicznych działki, które zostały wskazane na mapie.

Inwentaryzacja kończąca budowę

Jeśli budowa domu została zakończona, ostatnim zadaniem geodety jest dokonanie dokładnych pomiarów oraz ustalenie czy zrealizowany obiekt jest w pełni zgodny z wcześniejszym wytyczeniem geodezyjnym.