Aktualności
Jak dokładnie zmierzyć powierzchnię działki?
page-title image

W dzisiejszych czasach coraz więcej ludzi decyduje się na zakup lub dzierżawę działki pod budowę domu, rekreację lub uprawę roślin. Jednym z kluczowych czynników, który wpływa na decyzję o zakupie, jest powierzchnia działki. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że określenie powierzchni działki nie jest łatwym zadaniem i wymaga wiedzy oraz doświadczenia. Jak dokonać pomiaru działki i w jakich przypadkach należy dokonać pomiaru? Odpowiadamy!

Czym zajmuje się geodeta?

Geodeta to specjalista zajmujący się pomiarami terenowymi, w tym również pomiarami powierzchni działek. Zadaniem geodety jest dokładne określenie granic działki oraz jej powierzchni. W tym celu geodezja Kalisz stosuje się specjalistyczne narzędzia i technologie, takie jak urządzenia pomiarowe GPS i tachimetry.

Jak dokładnie zmierzyć powierzchnię działki

Proces pomiaru działki rozpoczyna się od wstępnego zbadania terenu. Geodeci sprawdzają lokalizację działki na mapie, aby określić, czy są już dostępne pomiary geodezyjne, które można wykorzystać do dokładnego określenia granic. Następnie geodeci przeprowadzają wizję lokalną, podczas której dokładnie oglądają teren, szukają charakterystycznych punktów i wyznaczają granice działki. Kolejnym etapem jest wykonanie pomiarów geodezyjnych. Specjaliści podczas pracy  wykorzystują różne narzędzia, w tym tachimetry, teodolity czy GPS, aby zmierzyć odległości między punktami granicznymi działki. Ważne jest, aby wykorzystać odpowiednią metodę pomiaru, zależną od topografii terenu i charakteru działki. Po dokładnym zmierzeniu granic działki, geodeci sporządzają dokumentację, w której znajdują się wyniki pomiarów, ich dokładność oraz charakterystyka działki.

W jakich przypadkach należy dokonać pomiaru?

Pomiar powierzchni działki jest niezbędny w wielu przypadkach. Przede wszystkim, jest to istotne podczas sprzedaży lub kupna działki, ponieważ powierzchnia działki wpływa na jej wartość. Po drugie, jest to ważne w przypadku wykonywania prac budowlanych, ponieważ dokładne określenie granic działki pozwala uniknąć konfliktów z sąsiadami. Dodatkowo pomiar działki jest również niezbędny, jeśli doszło do dziedziczenia działki po zmarłym krewnym, gdyż umożliwia dokładne określenie wielkości odziedziczonego majątku. Istotnym przypadkiem jest również sporządzanie dokumentacji technicznej do celów projektowych, jak np. uzyskanie pozwolenia na budowę czy projekt zagospodarowania terenu. Wykonywanie pomiarów działki to jeden z kluczowych elementów, o który należy zadbać podczas sprzedaży i kupna ziemi.