Aktualności
Budowa budynku usługowo-magazynowego Kalisz, ul. Metalowców (2020)
page-title image

Obsługa geodezyjna przy budowie budynku usługowo-magazynowego (usługi spedycyjno-kurierskie) wraz z częścią biurowo-socjalną, dokami przeładunkowymi, obsługą komunikacyjną, parkingami oraz niezbędną instrafstrukturą techniczną.

Adres obiektu budowlanego:

62-800 Kalisz, ul. Metalowców 20,18; ul. Noskowska 20,22, 1/5 (obręb 110), 10/7, 9/11 (obręb 108) jedn. ewid. 306101_1 M. Kalisz

Galeria zdjęć