Aktualności
Budowa baz danych obiektów topograficznych -Krotoszyn (BDOT500) (2020)
page-title image

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 dla:

ZADANIE NR 3 – obręby Borzęcice, Cegielnia, Orla, Sapieżyn, Wałków-powierzchnia ewidencyjna opracowania - 470 ha