Aktualności
Budowa baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla obrębów: Chachalnia, Chwaliszew, Konarzew i Osusz w powiecie krotoszyńskim (2017)
page-title image

Celem jest wykonanie prac topograficznych polegających na stworzeniu baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500- 1:5000 w sytemie GEO-INFO 7 Mapa. Praca dotyczy obrębów Chachalnia, Chwaliszew, Konarzew i Osusz w powiecie Krotoszyńskim o łącznej powierzchni 2678 ha.

Galeria zdjęć