GEODEZJA PRUCHNIK sp. z o.o.
ul. Bolesława Pobożnego 9, 62-800 Kalisz
tel. 62 / 766 36 74, fax 62 / 753 26 53
kom. 885 99 44 55
biuro@geodezjapruchnik.pl

magazyn

Obsługa geodezyjna przy budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz punktu usługowego-
ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych, wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi,
 powierzchniami służącymi komunikacj, obiektami małej architektury oraz niezbędnej infrastrukturze technicznej
realizowanej w Turku przy ul. Kaliskiej.