GEODEZJA PRUCHNIK sp. z o.o.
ul. Bolesława Pobożnego 9, 62-800 Kalisz
tel. 62 / 766 36 74, fax 62 / 753 26 53
kom. 885 99 44 55
biuro@geodezjapruchnik.pl

bdot

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczeegołowości zapewniającej tworzenie standarowych
opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 do wymogów rozporządzenia MInistra Administarcji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r.
 w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.
Opracowaniu podlega cały obszar Kalisza - miasta na prawach powiatu, z obszarem którego pokrywa się gmina Misto Kalisz.
 Powierzchnia ewidencyjna opracowania wynosi 6937ha.