GEODEZJA PRUCHNIK sp. z o.o.
ul. Bolesława Pobożnego 9, 62-800 Kalisz
tel. 62 / 766 36 74, fax 62 / 753 26 53
kom. 885 99 44 55
biuro@geodezjapruchnik.pl

Aktualności

magazyn

Kompleksowa obsługa geodezyjna budowy obiektu :"Budowa krytej pływalni na osiedlu Dobrzec przy ul. Prymasa
Stefana Wyszyńskiego 20A w Kaliszu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i parkingiem w formule zaprojektuj
i wybuduj"

magazyn

Pomiar objętości kruszyw granitowych na Kopali granitu Andrzej II w Strzegomiu za pomocą drona DJI Phantom 4 RTK.

Chmura punktów oraz ortofotomapa utworzona ze zdjęć wykonanych podczas nalotu fotogrametrycznego posłużyła do obliczenia objętości kruszywa granitowego. Chmura punktów może posłużyć do precyzyjnych obliczeń takich jak: pomiary odległości, powierzchni, wysokości lub objętości np. hałd piasku, żwiru czy innych materiałów sypkich. Z tego względu usługa ta jest kierowana dom. in. składów budowlanych lub kopalni.

magazyn

Obsługa geodezyjna rozbudowy oczyszczalni ścieków na terenie zakładu KILARGO w Kaliszu (2023)

magazyn

Geodezyjna obsługa budowy zintegrowanego centrum komunikacyjno-handlowego
(pow. 5200m kwadratowych oraz 340 miejsc parkingowych) w Koninie przy ul. Kolejowej i ul. Dworcowej.
Inwestycja realizuje powstanie nowego dworca kolejowego i autobusowego.

magazyn

Kompleksowa obsługa geodezyjna, budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemną kondygnacją garażową
oraz budową parkingu – TARASY BERNARDYŃSKIE – etap A